Address: KuangShanLu,Xuzhou, Jiangsu Province
Tel: Tel: 86-516-85557766 85557191
E-mail:luzheng88@sohu.com
Fax: 86-516-85559737    Mobile: 86-13905210531
Contact: Mr. Zheng Yi

Copyright Xuzhou LuChang Construction Machinery Co., Ltd.
Address:KuangShanLu,Xuzhou, Jiangsu Province  Tel: 86-516-85557766 85557191   Fax: 86-516-85559737  
 Contact: Mr. Zheng Yi  E-mail:luzheng88@sohu.com Mobile: 86-13905210531
Powered by: www.21-sun.com